khat

بالن آرزوها

شما می توانید با خرید یک تیشرت زنانه ترک یک عدد بالن آرزوها هم هدیه بگیرید


هدیه بالن آرزوها به همه ی مشتریان شرکت موج. خوشحالیم اکنون که تیشرت زنانه ترک را از ما خریداری نمودید، یک بالن ارزوها هم به عنوان هدیه از ما دریافت کنید. بدیهی است جهت دریافت این بالون در هنگام سفارش تیشرت زنانه ترک جهت یادآوری ارسال بالون ارزوهای رایگان، هنگام سفارش محصول خود از شرکت موج، درخواست بالن ارزوهای رایگان را نیز مطرح نمایید

khat